Regulaminy sklepu internetowego Butik Ecru

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

BUTIK ECRU

 

 

                Witajcie Klienci Sklepu Internetowego Butik Ecru! Mamy przyjemność zaprezentować wam Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego, znajdującego się pod adresem domenowym  http://www.buticecru.pl/, zwany dalej „Regulaminem”. Regulamin ten przygotowaliśmy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W regulaminie postaramy się w jasny i czytelny sposób przedstawić zasady składania Zamówień, składania reklamacji, dokonywania zwrotów Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego świadomej akceptacji.

 

 • 1 SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

W Regulaminie użyliśmy poniższych terminów, które należy rozumieć w następujący sposób:

 • Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego sklepinternetowy@butikecru.pl
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym oraz zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Koszyk – udostępniona indywidualnie dla Klienta przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
 • Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.
 • Produkt – dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 • Sprzedawca – sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest 3Commerce S.C. ul. Wiosny Ludów 42a, 95-100 Zgierz NIP: 7322197957 REGON: 384838234
 • Umowa Sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem na odległość, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na prowadzeniu konta Klienta lub świadczeniu innych Usług związanych z prowadzeniem Sklepu Internetowego.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określa jej szczegóły.

 

 

 • 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta, który korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 • W załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedawca przygotował dla Klientów przystępne informację na temat zasad związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych.
 • Sprzedawca informuję Klienta o cenach poszczególnych Produktów, wyrażając je w złotych polskich brutto.
 • Kliknięcie przez Klienta przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ znajdującego się w interaktywnym formularzu Zamówienia jest momentem złożenia Zamówienia. Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment otrzymania powiadomienia o przyjęciu Zamówienia. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 • W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty oraz w celu zawierania Umów Sprzedaży, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. włączona obsługa plików cookies.

 

 • 3 REJESTRACJA KONTA KLIENTA

 

 • Składanie Zamówienia w naszym Sklepie Internetowym oraz zawarcie Umowy Sprzedaży jest proste i wygodne. Nie wymagamy w tym celu rejestracji konta Klienta. Zachęcamy jednak do założenia Konta Klienta, które zapewnia dostęp do funkcjonalności związanych z zakupami w Sklepie Internetowym.
 • Rejestracji Konta Klienta dokonać można zarówno z poziomu strony głównej klikając w przycisk ZALOGUJ SIĘ dostępny w prawym górnym rogu jak i podczas składania Zamówienia zaznaczając w interaktywnym formularzu opcję „STWORZYĆ KONTO?”.
 • Rejestracja Konta Klienta jest bardzo prosta! Wystarczy wprowadzić dane osobowe Klienta takie jak adres e-mail Klienta oraz hasło w formularz Rejestracji zaznaczając przy okazji stosowne oświadczenia. Zakończenie procesu tworzenia Konta Klienta odbywa się poprzez klikniecie w przycisk ZAREJESTRUJ.
 • Klikając w przycisk ZAREJESTRUJ zawierasz ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu bezpłatnego Konta Klienta. Potwierdzeniem rejestracji Konta Klienta jest otrzymanie na wskazany adres e-mail Powiadomienia.

 

 • 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 • Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego odbywa się w 3 etapach.
 • Pierwszym etapem jest wybór przez Klienta Produktu z oferty Sprzedawcy opublikowanej w ramach stron i podstron Sklepu Internetowego. Wybór Produktu następuje poprzez określenie jego parametrów takich jak rozmiar czy kolor oraz klikniecie w przycisk DODAJ DO KOSZYKA.
 • Po kliknięciu w przycisk DODAJ DO KOSZYKA wybrany Produkt przenoszony jest do Koszyka, po czym Klient ma możliwość kontynuowania zakupów. Aby zakończyć dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym wystarczy wybierać ikonę Koszyka widoczną w prawym górnym rogu Sklepu Internetowego.
 • Wchodząc do Koszyka Klient ma możliwość sprawdzenia informacji o Produkcie, wyboru preferowanej formy dostawy czy ewentualnego wprowadzenia kodu rabatowego w koszyku. Finalizacja zamówienia następuje poprzez kliknięcie w przycisk PRZEJDŹ DO KASY.
 • Po kliknięciu w przycisk PRZEJDŹ DO KASY Klient rozpoczyna drugi etap procesu sprzedaży polegający na złożeniu Zamówienia. Składanie Zamówienia odbywa się poprzez uzupełnienie interaktywnego formularza wprowadzając wymagane przez ten formularz dane oraz składając wymagane oświadczenia woli.
 • Ostateczne potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ. Warto pamiętać, że samo złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca sprawdza czy może ono zostać przyjęte do realizacji.
 • Ostatnim etapem procesu sprzedaży jest przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę, co potwierdzane jest specjalnym Powiadomieniem, którego otrzymanie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży na odległość. Z chwilą otrzymania Powiadomienia Klient i Sprzedawca zawierają Umowę Sprzedaży wybranego przez Klienta Produktu.

 

 • 5 PŁATNOŚCI I DOSTAWA
 • Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
  1. Płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy za pośrednictwem operatora płatności Przelewy 24;
  2. Płatność za pobraniem;
 • Dostawa zakupionych Produktów jest realizowana przy pomocy:
  1. Firmy kurierskiej z płatnością w formie przedpłaty;
  2. Firmy kurierskiej z płatnością w formie pobrania;
  3. Paczkomatów Inpost z płatnością w formie przedpłaty;
  4. Paczkomatów Inpost z płatnością w formie pobrania;

 

 • Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • Klient ma możliwość zapoznania się z dokładnymi kosztami wysyłki danego Produktu w formularzu Zamówienia.
 • Przeciętny czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi od 1 do 3 dni roboczych z wyjątkiem dostawy Produktów, które na karcie Produktu w Sklepie Internetowym mają informację o wydłużonym czasie wykonania i realizacji zamówienia.
 • Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki lub obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Pozwoli to na natychmiastowe rozwiązanie zaistniałego problemu.

 

 

 • 6 REKLAMACJE
 • Sprzedawca względem Klienta odpowiada jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz Dyrektywą 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.
 • Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Korzystając z tego prawa Klient proszony jest o  precyzyjnie opisanie występującej wady Produktu lub Usługi. Sprzedawca zachęca do składania reklamacji za pośrednictwem FORMULARZA dostępnego na stronie głównej Sklepu Internetowego. 
 • Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub kontakt za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia przez Klienta Reklamacji.
 • Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

 

 • 7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego , która z czynności nastąpiła później.
 • Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Niniejszym pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Szanowni Klienci niektóre Produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym mają taki charakter w związku z czym prosimy o sprawdzenie możliwości odstąpienia od umowy w stosunku do określonego Produktu.
 • W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy złożyć odpowiednie oświadczenie woli i przesłać je Sprzedawcy razem z zakupionym Produktem oraz informacją o rachunku bankowym Klienta, na który zostanie dokonany zwróć ceny Produktu.
 • Sprzedawca zachęca do składania reklamacji za pośrednictwem FORMULARZA dostępnego na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 • Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy .
 • Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

 

 • 8 OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 • Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 • Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 • Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 • Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 • Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy sprzedaży.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 listopada 2019 roku do odwołania.
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY INTERNETOWEJ

BUTIK ECRU

 

 • 1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie internetowej jest: Dominika Nowak ul. Wiosny Ludów 42a, 95-100 Zgierz
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:
  1. zawarcia oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych umowy świadczenia Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. zawarcia oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  6. przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  7. realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 4. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania, dane związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.
 5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
  2. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
 6. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.
 7. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia na Twoją rzecz Usług, a także po upływie tego terminu w celach:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  3. marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 8. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości świadczenia Usług na Twoją rzecz, brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
 9. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

 

 • 2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORA

WAŻNE! Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 3. do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

 1. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 2. do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

WAŻNE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

 

 

 • 3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Podczas korzystania ze Platformy Internetowej niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Właściciela Platformy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
 • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
 • adres IP;
 • wersję oprogramowania przeglądarki;
 • system operacyjny komputera;
 • logi systemowe;
 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:
 • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
 • adres;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu kontaktowego

 

 • 4 PLIKI COOKIES
 • Platforma Internetowa korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy Internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Platformy Internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy Internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Platformy Internetowej.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Platformy Internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Platformy Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • W ramach Platformy Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Platformy Internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy Internetowej
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy Internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem Platformy Internetowej reklamodawców oraz partnerów.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Platformy Internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 • Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 • Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
 • Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
 • Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 

 • Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: sklepinternetowy@butikecru.pl