3Commerce S.C.

ul. Wiosny Ludów 42r

95-100 Zgierz 

NIP: 7322197957
REGON: 384838234

tel: 535047768

Rachunek bankowy (mBank):
47 1140 2004 0000 3502 7941 5726